• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
   M? ??a C?ng ty S?n xu?t ch?t bán d?n ?ài Loan TSMC sang M? v??i ca?i c?? kh?i phu?c nga?nh chê? ta?o, ng???i dan ?a?i Loan lên a?n ?ay la? ha?nh ???ng ?n c???p
    M?i nh?t:2022-12-08 18:09:37   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   Nga?y 6/12, nhà máy c?a C?ng ty S?n xu?t ch?t bán d?n ?ài Loan TSMC ? thành ph? Phoenix, bang Arizona, My? ?? t? ch?c l? chuyê?n giao thiê?t bi? sa?n xua?t. T?ng th?ng My? Bai-??n tham d? bu?i l? và tuyên b? "Nga?nh s?n xu?t c?a M? ?? quay tr? l?i". V? viê?c này, ng??i dan ?ài Loan gi?n d? lên án ??ng thái c?a M? là hành ??ng ?n c??p.

   Tin cho biê?t, tr??c ?ó m??t khoa?ng th?i gian, m?t s? máy bay thuê bao ?? liên ti?p v?n chuy?n các thi?t b? c?t l?i c?a TSMC ?a?i Loan ??n My? v?i quy m? l?n, hàng nghìn k? s? c?a TSMC c?ng ?? cùng gia ?ình di c? sang My?. T?? "Th?i báo Trung Qu?c" c?a ?ài Loan ??ng bình lu?n r?ng, chính ph? My? c???p ?oa?t TSMC la? vì l?i ích c?a ba?n than, ???ng cu?c chính quy?n ?a?ng Dan tiê?n dang hiê?n TSMC cho My? v?i m?c ?ích m?u toan ??t ???c l?i ích chính tr?, co? ai th?c s? quan tam ??n t??ng lai c?a TSMC và l?i ích c?a ng??i dan ?ài Loan?

   Giáo s? Khoa Th??ng m?i qu?c t? cu?a ??i h?c Khoa h?c và C?ng ngh? ?ài Trung Ly? Long Sinh cho biê?t, m?c ?ích ha?nh ???ng này cu?a M? là "que?t sa?ch ?ài Loan", "chu?i cung ?ng ch?t bán d?n ‘ta?ch r??i ?ài Loan’".

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>