• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
   S? ng??i b? c?nh sát M? b?n ch?t trong n?m ngoái l?p k? l?c
    M?i nh?t:2022-12-08 18:09:10   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   Theo Tan Hoa x?: T? “B?u ?i?n Oa-xinh-t?n” M? ngày 6/12 ??ng bài vi?t cho bi?t, n?m 2021, c?nh sát M? c? th?y b?n ch?t 1047 ng??i, l?p m?c k? l?c kê? t? khi t? báo này có th?ng kê.

   Kho d? li?u c?a t? báo này cho th?y, t? n?m 2015 – 2021, s? ng??i b? c?nh sát M? b?n ch?t d??ng nh? t?ng t?ng n?m, trong th?i gian này l?y k? có kho?ng 7000 ng??i ch?t d??i h?ng súng c?a c?nh sát M?, nh?ng s? li?u c?a C?c ?i?u tra liên bang M? l?i ghi s? ng??i ch?t kh?ng ??n 40% c?a con s? này. T? “B?u ?i?n Oa-xinh-t?n” cho r?ng, s? li?u chính th?c kh?ng toàn di?n s? khi?n tình hình l?m d?ng b?o l?c c?a c?nh sát M? kh?ng ???c ph?n ánh ?úng th?c t?, khi?n vi?c truy c?u trách nhi?m càng thêm ph?c t?p.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>