• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Xu?t nh?p kh?u c?a Trung Qu??c t?ng 8,6% trong 11 tháng ??u n?m nay
    M?i nh?t:2022-12-08 18:04:55   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   \

   T?ng c?c H?i quan Trung Qu??c ngày 7/12 c?ng b? s?? liê?u cho tha?y, trong 11 tháng ??u n?m nay, t?ng kim nga?ch xu?t nh?p kh?u c?a Trung Qu??c ?a?t 38.340 t? Nhan dan t?, t?ng 8,6% so v?i cùng k? n?m ngoái, ti?p t?c duy trì ho?t ??ng bi?nh ?n. Ho?t ??ng xu?t nh?p kh?u ngo?i th??ng v?i các ??i tác th??ng m?i l?n duy trì ?à t?ng tr??ng.

   S?? li?u cho th?y, xu?t nh?p kh?u c?a Trung Qu??c v??i ASEAN, Liên minh chau ?u, My? và Hàn Qu?c l?n l??t là 5.890 t? Nhan dan t?, 5.170 t? Nhan dan t?, 4.620 t? Nhan dan t? và 2.220 t? Nhan dan t?, t?ng 15,5%, 7%, 4,8% và 4,7% so v?i cùng k? n?m ngoái. ?ng Tr??ng Kiê?n Bi?nh, Giám ??c Trung tam Nghiên c?u H?p tác kinh t? khu v?c thu??c Vi?n Nghiên c?u cu?a B? Th??ng m?i cho biê?t, xe?t v? t?ng th?, Trung Qu??c có kh? n?ng ??t ???c m?c tiêu ?n ??nh ngo?i th??ng trong n?m nay.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>