• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Ban Cha?p ha?nh Trung ??ng ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c t?? ch??c bu??i T?a ?a?m nhan s? ngoa?i ?a?ng ?ê? tr?ng ca?u y? kiê?n va? ki?n nghi? vê? c?ng ta?c kinh tê?
    M?i nh?t:2022-12-08 18:03:14   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   Nga?y 2/12, t?i Trung Nam H?i ? B?c Kinh, Ban Cha?p ha?nh Trung ??ng ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c ?a? t?? ch??c bu?i T?a ?a?m nhan s? ngoa?i ?a?ng, l??ng nghe y? kiê?n va? ki?n nghi? cu?a trung ??ng ca?c ?a?ng pha?i dan chu?, ng???i phu? tra?ch H??i liên hi?p C?ng th??ng toàn qu?c va? ca?c ??i bi?u nhan s? kh?ng ?a?ng pha?i vê? ti?nh hi?nh kinh tê? n?m nay va? c?ng ta?c kinh tê? sang n?m. T??ng Bi? th? Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh chu? tri? bu??i toa? ?a?m và có ba?i pha?t biê?u quan tro?ng nh?n ma?nh, sang n?m la? n?m m?? ?a?u th??c thi toa?n diê?n tinh tha?n ?a?i h??i XX cu?a ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c, c?ng ta?c kinh tê? pha?i kiên tri? ??t s? ?n ??nh lên v? trí hàng ??u, trù tính t??t h?n c?ng ta?c pho?ng ch??ng di?ch bê?nh va? pha?t triê?n kinh tê? - xa? h??i, trù tính t??t h?n pha?t triê?n và an ninh, tiê?p tu?c th??c thi chi?nh sa?ch ta?i chi?nh ti?ch c??c va? chi?nh sa?ch tiê?n tê? bê?n v??ng, thu?c ?a?y kinh tê? va?n ha?nh theo h???ng t??t,  m?? ?a?u t??t cho xay d??ng toa?n diê?n qu??c gia xa? h??i chu? nghi?a hiê?n ?a?i.
   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>