• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Chu? ti?ch Trung Qu??c T?p C?n Bình tr? l?i th? cho ??i di?n ho?c viên ho?c tiê?ng Trung cu?a A-ra?p Xê-u?t
    M?i nh?t:2022-12-08 18:02:46   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   M??i ?ay, Ch? t?ch n???c Trung Qu??c T?p C?n Bình ?? tr? l?i th? ??i di?n c?a nh?ng ng??i h?c ti?ng Trung Qu?c ? A-ra?p Xê-u?t, khuy?n khích thanh niên A-ra?p Xê-u?t h?c t?t ti?ng Trung Qu?c, ?óng góp m?i cho t?ng c??ng tình h?u ngh? gi??a Trung Qu?c- A-ra?p Xê-u?t và Trung Qu?c- ca?c n???c ? R?p.

   G?n ?ay, h?n 100 thanh niên h?c và yêu thích ti?ng Trung cu?a A-ra?p Xê-u?t ?? vi?t th? cho Ch? t?ch T?p C?n Bình, chia s? nh?ng thành qua? và ca?m nha?n c?a h? v? vi?c h?c ti?ng Trung, mong mu?n tìm hi?u h?n n??a v? Trung Qu?c, quy?t chi? tr? thành ??c s? thanh niên thúc ??y tình h?u ngh? gi?a A-ra?p Xê-u?t và Trung Qu?c .

   Ti?nh ??n hiê?n nay, ti?ng Trung ?? chính th?c ???c ??a vào h? th?ng giáo d?c qu?c gia c?a A-ra?p Xê-u?t, có t?ng c?ng 9 tr??ng ??i h?c ?? thành l?p các chuyên ngành liên quan ti?ng Trung, lu?y kê? ?a? ?ào t?o h?n 300 giáo viên ba?n ?i?a.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>