• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > TQ-ASEAN > ASEAN > Trung tam h?i viên
   Chuyê?n ta?u container la?nh va?n chuyê?n tra?i cay ?a?u tiên cha?y trên tuyê?n ????ng s??t Trung–La?o xua?t pha?t t?? Ma Ham ?i ca? n???c Trung Qu??c
    M?i nh?t:2022-12-06 18:10:51   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

   \

   Nhan d?p tròn 1 n?m va?n ha?nh tuy?n ???ng s?t Trung Qu?c-Lào, vào khoa?ng 12 gi?? tr?a ngày 3/12, chuyê?n ta?u container la?nh va?n chuyê?n tra?i cay ?a?u tiên cha?y trên tuyê?n ????ng s??t Trung–La?o ch? ??y ca?c loa?i hoa qua? nh? chu?i cu?a La?o, nh?n va? sa?u riêng cu?a Tha?i Lan v.v ?a? xu?t phát t? ga Ma Ham ?i C?n Minh, ti?nh Van Nam, sau ?o? phan ph?i ?i kh?p n?i Trung Qu??c.

   Cu?ng v?i vi?c khai th?ng chuyê?n ta?u container la?nh va?n chuyê?n tra?i cay ?a?u tiên cha?y trên tuyê?n ????ng s??t Trung–La?o, sau na?y, nga?y ca?ng nhi?u hàng n?ng s?n, th?c ph?m ch?t l??ng cao t? các n??c ??ng A? và ??ng Nam á nh? Lào, Thái Lan, Mi-an-ma v.v s? tiêu thu? trên th? tr??ng Trung Qu??c m??t ca?ch an toàn và nhanh chóng h?n d??a va?o ?u th? th?ng quan thu?n ti?n và v?n chuy?n hàng hóa qu?c t? quy m? l?n c?a ???ng s?t Trung -Lào.

   Theo th?ng kê, tính ??n ngày 2/12, tuy?n ???ng s?t Trung -Lào ?? ?i vào ho?t ??ng tro?n 1 n?m, lu?y kê? va?n chuyê?n 8,5 tri?u l???t hành khách và 11,2 tri?u t?n hàng hóa, tr? thành con ???ng phát tri?n, h?nh phúc và h?u ngh? cu?a ng??i dan Trung-Lào.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>