• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
   Nha? la?nh ?a?o nhiê?u n???c va? ng???i ???ng ?a?u ca?c t?? ch??c qu??c tê? chia bu??n vê? s?? qua ???i cu?a ???ng chi? Giang Tra?ch Dan
    M?i nh?t:2022-12-02 17:54:04   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   T??ng th??ng Nga Pu-tin cho biê?t, ??ng chí Giang Tr?ch Dan ?óng góp quan tr?ng cho s? phát tri?n kinh t? - x? h?i c?a Trung Qu?c ???ng ??i c?ng nh? viê?c nang cao v? th? qu?c t? c?a Trung Qu??c. Nha? la?nh ?a?o ca?c n???c nh? Chu? ti?ch n???c La?o, Chu? ti?ch Cu-ba, T??ng th??ng Bê-la-ru?t, Thu? t???ng Nha?t Ba?n, Thu? t???ng Xin-ga-po chia bu??n sau s??c vê? s?? qua ???i cu?a ???ng chi? Giang Tra?ch Dan.

   T??ng Th? ky? Liên H??p Qu??c Gu-tê-re?t cho biê?t, ??ng chí Giang Tra?ch Dan kiên ?i?nh ba?t di ba?t di?ch ?ê? x???ng Trung Qu??c tham gia va?o ca?c c?ng viê?c qu??c tê?, thu?c ?a?y Trung Qu??c gia?nh ????c tiê?n b?? kinh tê? to l??n va? gia nha?p WTO m??t ca?ch tha?nh c?ng, da?n d??t Trung Qu??c t?? ch??c H?i ngh? Ph? n? Th? gi?i l?n th? 4 co? y? nghi?a c??t m??c.

   Chu? ti?ch H??i ???ng chau ?u Mi-xen (Michel) bày t? chia bu?n sau s?c vê? s? ra ?i c?a ??ng chí Giang Tr?ch Dan.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>