• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   B? Ngo?i giao Trung Qu?c: Trung Qu?c s? ti?p t?c kiên trì phòng ch?ng d?ch b?nh khoa h?c và chính xác, b?o ??m kinh t? - x? h?i phát tri?n ?n ??nh, lành m?nh và b?n v?ng
    M?i nh?t:2022-12-02 17:50:19   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   Ngày 1/12, t?i bu?i h?p báo th??ng k?, Ng??i phát ng?n B? Ngo?i giao Trung Qu?c Tri?u L?p Kiên cho bi?t, Trung Qu?c s? ti?p t?c kiên trì phòng ch?ng d?ch b?nh khoa h?c và chính xác, b?o ??m kinh t? - x? h?i phát tri?n ?n ??nh, lành m?nh và b?n v?ng th?ng qua hi?u qu? phòng ch?ng d?ch t?t ??p, ?óng góp cho ph?c h?i kinh t? th? gi?i.

   \

   Tin cho bi?t, B? tr??ng Tài chính M? Y-ê-len nói r?ng, chính sách phòng ch?ng d?ch b?nh c?a Trung Qu?c ?? gay ?nh h??ng x?u ??i v?i tri?n v?ng kinh t? toàn c?u.

   Ng??i phát ng?n Tri?u L?p Kiên ch? r?, ng?n lu?n liên quan c?a quan ch?c M? hoàn toàn v? c?n c?. K? t? khi bùng phát d?ch covid-19 ??n nay, Trung Qu?c lu?n trù tính khoa h?c phòng ch?ng d?ch b?nh và phát tri?n kinh t? - x? h?i. N?m 2021, t?ng kim ng?ch xu?t nh?p kh?u  hàng hóa c?a Trung Qu?c l?p k? l?c ??t phá 6.000 t? USD. 3 quy ??u n?m nay, xu?t nh?p kh?u hàng hóa c?a Trung Qu?c t?ng 9,9% so v?i cùng k?.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>