• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Tin qu?c t? > Trung tam h?i viên
   ??a ?i?m chính c?a Gi?i v? ??ch bóng ?á th? gi?i ?? Ca-ta do doanh nghi?p Trung Qu?c tham gia thi?t k? và xay d?ng thu hút s? chú y
    M?i nh?t:2022-11-23 18:40:22   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   Ngày 22/11, khi tra? l??i pho?ng va?n ta?i cu?c h?p báo th??ng k?, Ng??i phát ng?n B? Ngo?i giao Trung Qu??c Triê?u La?p Kiên ?? ch? ro?, m??i ?ay, ??a ?i?m chính c?a Gi?i v? ??ch bóng ?á th? gi?i ?? Ca-ta do doanh nghi?p Trung Qu?c tham gia thi?t k? và xay d?ng ????c ??a va?o hoa?t ???ng, ?a? thu hút s? chú y cu?a ca?c bên.

   ????c biê?t, trong danh sách "Top 50 doanh nghi?p ch? t?o c? khí c?ng trình toàn c?u n?m 2022" c?ng b? m??i ?ay, có 12 doanh nghi?p chê? ta?o Trung Qu?c l?t vào danh sách này. V? viê?c này, ?ng Triê?u La?p Kiên cho bi?t:

   San v?n ??ng Lusail là san v?n ??ng bóng ?á chuyên nghi?p cao c?p nh?t, có quy m? l?n nh?t và h? th?ng ph?c t?p nh?t th? gi?i, c?ng là d? án san v?n ??ng c?a Gi?i v? ??ch bóng ?á th? gi?i ??u tiên do m?t c?ng ty Trung Qu?c ??m nh?n vai trò t?ng th?u thi?t k? và thi c?ng. Ngoài ra, "Chê? ta?o Trung Qu??c" còn tham gia xay d?ng các d? án ?a?m ba?o an ninh ngu?n n??c và n?ng l??ng quang ?i?n cho Gi?i v? ??ch bóng ?á th? gi?i, ?óng góp s?c l?c c?a Trung Qu?c vào vi?c chia s? các s? ki?n th? thao toàn c?u.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>