• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Trung tam Ba?o chi? ?a?i h??i XX ?a?ng C?ng s?n Trung Qu?c t?? ch??c bu??i pho?ng va?n chung th?? 4
    M?i nh?t:2022-10-20 21:15:58   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   \

   Theo Tan Hoa xa?: T??i 19/10, ta?i Trung tam Ba?o chi? ?a?i h??i ?a?i biê?u toa?n qu??c la?n th?? XX ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu?c ?a? diê?n ra bu??i pho?ng va?n chung th?? 4, Ng???i pha?t ng?n ?oa?n ?a?i biê?u ca?c ti?nh tha?nh g??m Tru?ng Kha?nh, T?? Xuyên, Quy? Chau, Van Nam, Tay Ta?ng, Thiê?m Tay va? Cam Tu?c tham d?? va? gi??i thiê?u ti?nh hi?nh ho?c ta?p va? tha?o lua?n ba?o ca?o chi?nh tri? ?a?i h??i cu?a m??i ?oa?n ?a?i biê?u. ??ng th?i còn k?t h?p th?c t?, gi?i thi?u nh?ng thành t?u ??t ???c trong phát tri?n kinh t? - x? h?i ? các ??a ph??ng k? t? ??i h?i XVIII ??ng C?ng s?n Trung Qu?c ??n nay.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>