• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c: Sáng ki?n Phát tri?n toàn c?u th? hi?n ?a?m ???ng n??c l?n c?a ngo?i giao Trung Qu?c trong th?i ?a?i m?i
    M?i nh?t:2022-10-20 21:13:15   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   Nga?y 19/10, Ng???i Pha?t ng?n B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c U?ng V?n Ban cho biê?t, Sa?ng kiê?n Pha?t triê?n toa?n ca?u la? s?? gia?i thi?ch sinh ???ng vê? quan ?i?m C??ng ???ng cu?ng chung va?n mê?nh c?a nhan loa?i, thê? hiê?n ?a?m ???ng n???c l??n c?a ngoa?i giao Trung Qu??c trong th??i ?a?i m??i.

   Ng???ng pha?t Ng?n U?ng V?n Ban cho biê?t, tha?ng 9 n?m ngoa?i, khi tham d?? phiên tha?o lu?n chung t?i ??i h?i ??ng Liên H??p Qu??c Khóa 76, Chu? ti?ch Trung Qu??c Ta?p Ca?n Bi?nh ?a? ?ê? xua?t Sa?ng kiê?n Pha?t triê?n toa?n ca?u, mu?c ?i?ch la? mu?n thu?c ?a?y c??ng ???ng qu??c tê? t?p trung la?i va?n ?ê? pha?t triê?n, t?ng c???ng h??p ta?c pha?t triê?n qu??c tê?, ?o?ng go?p tri? tuê? va? ph??ng a?n Trung Qu??c cho gia?i quyê?t va?n ?ê? nan gi?i ??i v?i pha?t triê?n, ?a?y nhanh th??c hiê?n Ch??ng tri?nh nghi? s?? n?m 2030.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>