• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Trung tam Ba?o chi? ?a?i h??i XX ??ng C?ng S?n Trung Qu?c t?? ch??c bu??i pho?ng va?n ta?p thê? ?a?u tiên-Ca?c ?i?a ph??ng la?m thê? na?o th??c hiê?n pha?t triê?n cha?t l???ng cao thu hu?t s?? quan tam
    M?i nh?t:2022-10-19 23:05:16   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   \

   Ba?o ca?o chi?nh tri? cu?a ?a?i h??i XX ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c ?a? xa?c ?i?nh ro? pha?t triê?n cha?t l???ng cao la? nhiê?m vu? ha?ng ?a?u trong viê?c xay d??ng ??t n???c xa? h??i chu? nghi?a hiê?n ?a?i toa?n diê?n. Ta?i bu??i pho?ng va?n ta?p thê? ?a?u tiên diê?n ra ta?i Trung tam Ba?o chi? ?a?i h??i XX ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c va?o nga?y 18/10, Ng???i pha?t ng?n cu?a ?oa?n ?a?i biê?u 7 ti?nh, khu t?? tri? va? tha?nh ph?? tr??c thu??c Trung ??ng nh? B??c Kinh, Thiên Tan, Ha? B??c, v,v, ?a? gi??i thiê?u ti?nh hi?nh h??u quan ho?c ta?p va? tha?o lua?n Ba?o ca?o chi?nh tri? cu?a ?a?i h??i ?a?ng la?n th?? XX, va? tra? l??i cau ho?i cu?a ca?c pho?ng viên trong va? ngoa?i n???c. “Pha?t triê?n cha?t l???ng cao” tr?? tha?nh t?? khoa? cu?a Ng???i pha?t ng?n ?oa?n ?a?i biê?u ca?c ti?nh, khu t?? tri? va? tha?nh ph?? tr??c thu??c Trung ??ng.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>