• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   B? Ngo?i giao Trung Qu?c: Mong ??c ch?m d?t c? xúy cái g?i là “m?i ?e d?a gián ?i?p Trung Qu?c”
    M?i nh?t:2022-10-19 23:04:17   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   Tr??c ng?n lu?n c? quan tình báo ??c c?nh báo các nhà khoa h?c ??c ti?p xúc v?i Trung Qu?c, Ng??i phát ng?n B? Ngo?i giao Trung Qu?c U?ng V?n Ban ngày 18/10 kêu g?i ??c kiên trì ??i x? v?i m?i quan h? Trung – ??c b?ng thái ?? khách quan và ly tính, ch?m d?t c? xúy cái g?i là “m?i ?e d?a gián ?i?p Trung Qu?c”.

   Tin cho bi?t, ng??i ph? trách c? quan tình báo ??c m?i ?ay c?nh báo r?ng,  “các nhà khoa h?c trong n??c ??c quá ngay th? trong vi?c ti?p xúc v?i Trung Qu?c”.

   V? vi?c này, Ng??i phát ng?n U?ng V?n Ban cho bi?t, Trung Qu?c tr??c sau nh? m?t phát tri?n quan h? Trung  - ??c tuan theo nguyên t?c t?n tr?ng l?n nhau, h?p tác cùng th?ng, ??i x? bình ??ng, kh?ng can thi?p c?ng vi?c n?i b? c?a nhau. Trung Qu?c kêu g?i ??c kh?ng nên chính tr? hóa h?p tác kinh t? - th??ng m?i bình th??ng.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>