• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   T??ng Bi? th? Trung ??ng ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu?c T?p C?n Bình: Hiê?n ?a?i ho?a kiê?u Trung Qu??c c??m rê? trên vu?ng ?a?t Trung Qu??c, phu? h??p th??c tê? ?? Trung Qu??c
    M?i nh?t:2022-10-18 22:02:30   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

   Nga?y 17/10, khi tham gia tha?o lua?n v??i ?oa?n ?a?i biê?u Qua?ng Tay d?? ?a?i h??i ?a?i biê?u toa?n qu??c la?n th?? XX cu?a ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c, T??ng Bi? th? T?p C?n Bình nha?n ma?nh, hiê?n ?a?i ho?a kiê?u Trung Qu??c c??m rê? trên vu?ng ?a?t Trung Qu??c, phu? h??p th??c tê? ?? Trung Qu??c. Ca?n n??m ch??c s?? mê?nh va? nhiê?m vu? thu?c ?a?y s?? phu?c h?ng vi? ?a?i cu?a dan t??c Trung Hoa b??ng hiê?n ?a?i ho?a Trung Qu?c kiê?u m??i.

   \

   Sau khi nghe ba?i pha?t biê?u cu?a 5 ?a?i biê?u, T??ng Bi? th? Ta?p Ca?n Bi?nh nha?n ma?nh, t?? khi b???c va?o th??i ?a?i m??i ?ê?n nay, nha?n th??c cu?a ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c vê? viê?c xay d??ng ?a?t n???c xa? h??i chu? nghi?a hiê?n ?a?i kh?ng ng??ng sau s??c, chiê?n l???c kh?ng ng??ng chi?n mu??i, th??c tiê?n kh?ng ng??ng phong phu?, ?a? thu?c ?a?y va? m?? r??ng tha?nh c?ng hiê?n ?a?i ho?a kiê?u Trung Qu??c. Ca?n lu?n ???t s?? pha?t triê?n cu?a ?a?t n???c va? dan t??c va?o trung tam s??c ma?nh cu?a mi?nh, n??m v??ng va?n mê?nh pha?t triê?n va? tiê?n b?? cu?a Trung Qu??c trong tay mi?nh.

   \

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>