• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Tay Ta?ng: Ca?c ?a?n gi??ng ???ng va?t hoang da? quy? hiê?m xua?t hiê?n ?a? t?ng phu?c h??i, m?i tr???ng hê? sinh tha?i ????c ba?o vê? t??t
    M?i nh?t:2022-10-11 18:19:07   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

   Nga?y 10/10, Ng???i pha?t ng?n ba?o chi? S? M?i tr???ng sinh tha?i, Khu T?? tri? Tay Ta?ng, Trung Qu??c Thuê? Yê?n Bi?nh cho biê?t, kê? t?? ?a?i h??i ?a?i biê?u Toa?n qu??c la?n th?? XVIII cu?a ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu??c, Chi?nh phu? Trung ??ng lu?y kê? ?a? ?a?u t? 12,7 ty? Nhan dan tê? triê?n khai ch??ng tri?nh phu? xanh ???i nu?i ?? hai phi?a nam va? b??c tha?nh ph?? Lhasa va? tr??ng cay gay r??ng trong l?u v??c 6 con s?ng, xo?a bo? hiê?n t???ng th?n la?ng kh?ng co? cay, san v???n gia ?i?nh kh?ng co? cay, nang cao ty? lê? phu? r??ng lên 12,31%, ty? lê? phu? tha?m th??c va?t trên ???ng co? lên 47,14%. Ca?c ?a?n gi??ng ???ng va?t quy? hiê?m xua?t hiê?n ?a? t?ng phu?c h??i. Trong ?o?, ha?c c?? ?en t?ng lên h?n 10.000 con, linh d??ng Tay Ta?ng t?ng lên h?n 300.000 con; co?n pha?t hiê?n thêm 5 loa?i ???ng va?t m??i nh? khi? ma? tr??ng, v.v.

   \

   Trong 10 n?m qua, Tay Ta?ng ?i sau th??c thi ch??ng tri?nh giu?p dan la?m gia?u b??ng sinh tha?i, th??c hiê?n ?ê?n bu? sinh tha?i ?? vu?ng r??ng, ???ng co?, vu?ng ?a?t nga?p n???c va? khu v??c ch??c n?ng sinh tha?i tro?ng ?iê?m.

   Nh??ng n?m qua, ta?i toa?n b?? 7 khu v??c ?? Tay Ta?ng, s?? nga?y co? chi? s?? cha?t l???ng kh?ng khi? ?a?t loa?i t??t trung bi?nh chiê?m trên 99% cu?a n?m; cha?t l???ng n???c cu?a ca?c do?ng s?ng chu? yê?u ?a?t ho??c cao h?n chi? tiêu loa?i III.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>