• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Trung tam ba?o chi? cu?a ?a?i h??i la?n th?? XX ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu?c se? hoa?t ???ng t?? nga?y 12/10
    M?i nh?t:2022-10-10 18:01:41   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   Theo Tan Hoa xa?: Trung tam ba?o chi? cu?a ?a?i h??i ?a?i biê?u toa?n qu??c la?n th?? XX ?a?ng C??ng sa?n Trung Qu?c se? ??a va?o hoa?t ???ng va? b??t ?a?u c?ng ta?c tiê?p ?o?n kê? t?? nga?y 12/10. Tru? s?? tiê?p ?o?n pho?ng viên cu?a Trung tam ba?o chi? ????c ???t ta?i Kha?ch sa?n Nikko New Century ?? B??c Kinh.

   Trung tam ba?o chi? se? phu?c vu? pho?ng viên n???c ngoa?i ??a tin vê? ?a?i h??i ?a?ng la?n th?? XX trong ca?c m??t nh? ??ng ky? ca?p the? pho?ng viên, thu? ly? ??n xin pho?ng va?n va? ??a tin, t?? ch??c ca?c bu??i ho?p ba?o cu?a ?a?i h??i, s??p xê?p pho?ng viên tham gia ca?c hoa?t ???ng ??a tin vê? ?a?i h??i.

   C??ng th?ng tin cu?a Trung tam ba?o chi? (http://20th.cpcnews.cn) se? hoa?t ???ng t?? 0 gi?? nga?y 10/10, cung ca?p th?ng tin cho pho?ng viên trong va? ngoa?i n???c ?a? ??ng ky?.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>