• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Qu?ng Tay 10 n?m qua: ??n th?m c?ng Kham Chau, Trung Qu?c
    M?i nh?t:2022-10-10 16:41:11   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:北部灣在線

   C?ng Kham Chau n?m t?i vùng duyên h?i phía Nam Trung Qu?c, là m?t b? ph?n c?a V?nh B?c B?. Nh?ng n?m g?n ?ay, c?ng Kham Chau có xu th? phát tri?n m?nh m?, tuy?n ???ng bi?n v?n t?i container ?? lên ??n 66 tuy?n, trong ?ó tuy?n ???ng bi?n v?n t?i container ngo?i th??ng là 37 tuy?n. Ngoài ra, t?i ?ay còn hoàn thành xay d?ng b?n c?ng container t? ??ng hoàn toàn có b? c?c c?ng ngh? hình ch? U ??u tiên trên th? gi?i, trình ?? trí tu? hóa và hi?n ??i hóa c?a c?ng kh?ng ng?ng ???c nang cao.


   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>