• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Pa-ki-xtan thay m??t ga?n 70 n???c pha?t biê?u pha?n ???i m???n c?? nhan quyê?n can thiê?p va?o c?ng viê?c n??i b?? cu?a Trung Qu??c – B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c: ?iê?u na?y ?a? no?i ro? tha?i ??? cu?a ng???i dan
    M?i nh?t:2022-09-28 18:11:59   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   M??i ?ay, ta?i Kho?a ho?p la?n th?? 51 H??i ???ng Nhan quyê?n Liên H??p Qu??c, Pa-ki-xtan thay m??t ga?n 70 n???c pha?t biê?u, pha?n ???i m???n c?? nhan quyê?n can thiê?p va?o c?ng viê?c n??i b?? cu?a Trung Qu??c. Ng???i pha?t ng?n B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c U?ng V?n Ban cho biê?t, ?iê?u na?y ?a? no?i ro? tha?i ??? cu?a ng???i dan.

   ?ng U?ng V?n Ban cho biê?t, nh??ng n?m qua, ga?n 100 qu??c gia liên tiê?p ca?t lên tiê?ng no?i chi?nh nghi?a ta?i H??i ???ng Nhan quyê?n Liên H??p Qu??c, ba?y to? ???ng ca?m va? u?ng h?? la?p tr???ng chi?nh ?a?ng cu?a Trung Qu??c b??ng ca?c ph??ng th??c kha?c nhau. M??t s?? i?t qu??c gia ph??ng Tay a?p du?ng tiêu chua?n ke?p va? thao tu?ng chi?nh tri? trong va?n ?ê? nhan quyê?n, m???n c?? nhan quyê?n ngang nhiên can thiê?p va?o c?ng viê?c n??i b?? cu?a ca?c n???c kha?c, tuyê?t ?a?i ?a s?? tha?nh viên cu?a c??ng ???ng qu??c tê? t?? tr???c ?a? nhi?n ro? ti?nh hi?nh na?y.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>