• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   H?i ch? tri?n l?m n?ng nghi?p T? ch?c H?p tác Th??ng H?i xay d?ng m?t b?ng h?p tác giao l?u Trung Qu?c và n??c ngoài
    M?i nh?t:2022-09-28 17:51:17   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

   M?i ?ay, H?i ch? tri?n l?m n?ng nghi?p T? ch?c H?p tác Th??ng H?i di?n ra t?i D??ng L?ng, Thi?m Tay, Trung Qu?c.

   M?t ong, r??u Vodka, d?a chu?t mu?i chua c?a Nga, th?m thêu, dau, h?t th?ng c?a Pa-ki-xtan, l?c c?a ?n ??, d?u h?t c?i, bánh c?a Ca-d?c-xtan, thanh long c?a, C?-r?-g?-d?-xtan, nho c?a Tát-gi-ki-xtan, v.v., thu hút s? quan tam c?a khách tham quan.

   Các doanh nghi?p c?a các n??c T? ch?c H?p tác Th??ng H?i mong tìm ki?m nhi?u h?n ??i tác h?p tác, mang ??n nh?ng ??c s?n ch?t l??ng cao t?i khách hàng Trung Qu?c.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>