• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
    1. <span id="svptf"></span>
      <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
      <th id="svptf"></th>
      <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
    2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
      B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c: My? ?u?ng tha?t là siêu c??ng v? tr?ng ph?t
       M?i nh?t:2022-09-27 17:46:29   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:cri

      Nga?y 26/9, Ng???i Pha?t ng?n B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c U?ng V?n Ban nêu ro?, My? ?u?ng tha?t là siêu c??ng v? tr?ng ph?t.

      Tin cho biê?t, m?i ?ay, khi tham d?? va? pha?t biê?u trong phiên tha?o lua?n chung ?a?i h??i ???ng Liên H??p Qu??c kho?a 77, Nha? la?nh ?a?o nhiê?u n???c nh? T??ng th??ng I-ran, T??ng th??ng Dim-ba-bu-ê, T??ng th??ng B?-li-vi-a, Ngoa?i tr???ng Cu-ba, v.v., ?a? lên a?n nh??ng ha?nh vi ba? quyê?n a?p ???t lê?nh tr??ng pha?t ??n ph??ng c?a M?.

      ?ng U?ng V?n Ban cho bi?t, theo th?ng kê, trong th?i gian t? n?m 2000 ??n  n?m 2021, l?nh tr?ng ph?t n??c ngoài c?a M? t?ng 933%. Tính ??n nay, M? ?? a?p ???t lê?nh tr?ng ph?t kinh t? ??i v?i g?n 40  n??c trên th? gi?i, g?n m?t n?a dan s? th? gi?i b? ?nh h??ng, gay th?m h?a nhan ??o nghiêm tr?ng.

      ?ng U?ng V?n Ban nêu ro?, My? nên nghiêm túc l??ng nghe l??i kêu go?i chi?nh nghi?a cu?a c??ng ???ng qu??c tê?, cha?m d??t ha?nh vi ba? quyê?n l?m d?ng biê?n pha?p tr??ng pha?t ??n ph??ng, thi?t th?c pha?t huy vai tro? mang ti?nh xay d??ng cho viê?c thu?c ?a?y hoa? bi?nh va? pha?t triê?n cu?a thê? gi??i.

      国产精品九九久久
    3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
      1. <span id="svptf"></span>
        <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
        <th id="svptf"></th>
        <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>