• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Trung Qu??c se? xay d??ng 120 trung tam y tê? khu v??c ca?p ti?nh
    M?i nh?t:2022-09-26 17:54:49   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   U?y ban Y tê? va? S??c kho?e Nha? n???c Trung Qu??c cho biê?t, trong th??i ky? Quy hoa?ch 5 n?m la?n th?? 14, Trung Qu??c se? h?? tr?? xay d??ng khoa?ng 120 trung tam y tê? khu v??c ca?p ti?nh, thu?c ?a?y ngu??n l??c y tê? cha?t l???ng cao v??n da?i ?ê?n qua?n chu?ng nhan dan, ta?n kha? n?ng gia?m thiê?u tr???ng h??p qua?n chu?ng nhan dan pha?i sang n?i kha?c kha?m ch??a bê?nh. Tr???c cu??i n?m nay, Trung Qu??c se? c? ba?n hoa?n tha?nh b?? cu?c quy hoa?ch trung tam y tê? khu v??c ca?p ti?nh, kh??i ???ng xay d??ng ca?c d?? a?n liên quan.

   Trung tam y tê? khu v??c ca?p ti?nh se? ng??m va?o ca?c bê?nh va? chuyên khoa ca?n l?u y? tro?ng ?iê?m, th?ng qua ca?c ph??ng th??c nh? h???ng da?n bê?nh viê?n ?? ca?c ti?nh ly? va? ca?c tha?nh ph?? siêu l??n ?a?u t? va?o ca?c khu v??c thiê?u ngu??n l??c, t?ng c???ng xay d??ng bê?nh viê?n hiê?n co? ?? ca?c ?i?a ph??ng, v.v., thu?c ?a?y m?? r??ng ngu??n l??c y tê? cha?t l???ng cao va? b?? cu?c can b??ng, d??c s??c gia?i quyê?t cha?n ?oa?n va? ?iê?u tri? bê?nh hiê?m nghe?o, ?a?o ta?o ba?c si? lam sa?ng c??t ca?n va? ng???i da?n ?a?u nghiên c??u chuyên m?n, da?n d??t pha?t triê?n n?ng l??c y tê? trong khu v??c.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>