• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   ?oàn tàu ??ng l?c phan tán cu?a ???ng s?t cao t?c Gia-ca?c-ta – B?ng-?ung b?t ??u ???c v?n chuy?n t? Thanh ??o Trung Qu?c
    M?i nh?t:2022-08-22 17:11:35   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

   Theo tin Tan Hoa x?: Ngày 21/8, m?t t? ?oàn tàu ??ng l?c phan tán va? m??t ?oa?n ta?u kiê?m tra ?o l??ng t??ng h??p cu?a ???ng s?t cao t?c Gia-ca?c-ta – B?ng-?ung do Trung Qu??c xua?t kha?u sang In-??-nê-xi-a ?? ???c v?n chuy?n t? C?ng Thanh ??o Trung Qu?c ??n In-??-nê-xi-a, ?ánh d?u tàu cao t?c ??u tiên do Trung Qu??c xu?t kh?u chính th?c b?t ??u ???c v?n chuy?n.

   ????c biê?t, tuy?n ???ng s?t cao t?c Gia-ca?c-ta- B?ng-?ung là m?t d? án tiêu biê?u c?a xay d?ng “M??t vành ?ai, m??t con ???ng” và h?p tác thi?t th?c gi?a Trung Qu?c và In-??-nê-xi-a.

   Tuy?n ???ng s?t cao t?c Gia-ca?c-ta – B?ng-?ung có t?ng chi?u dài 142 km, t?c ?? thi?t k? cao nh?t 350 km/gi?, toàn tuy?n s? d?ng c?ng ngh? và tiêu chu?n Trung Qu?c, sau khi kha?nh thành s? tr? thành tuy?n ???ng s?t cao t?c ??u tiên cu?a In-??-nê-xi-a và ??ng Nam á.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>