• <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
  1. <span id="svptf"></span>
   <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
   <th id="svptf"></th>
   <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>
  2. > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
   Ng???i pha?t ng?n B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c chia se? video c?? vu? ???ng viên Trung Qu??c cu?a ?a?i s?? ca?c n???c ta?i Trung Qu??c
    M?i nh?t:2020-02-15 22:15:00   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:北部灣在線

   Ga?n ?ay, kh?ng i?t ?a?i s?? va? ?a?i diê?n cu?a ca?c t?? ch??c qu??c tê? ta?i Trung Qu??c tuyên b?? qua ma?ng xa? h??i, ba?y to? se? ???ng ha?nh v??i Trung Qu??c trong cu??c ?a?u tranh v??i di?ch viêm ph??i do vi ru?t c?-r?-na chu?ng m??i. Ng???i pha?t ng?n B?? Ngoa?i giao Trung Qu??c Ca?nh Sa?ng nga?y 14/2 chu? tri? ho?p ba?o th???ng ky? tr??c tuyê?n va? chia se? ?oa?n video ???ng viên c?? vu? cu?a ?a?i s?? 8 n???c ta?i Trung Qu??c. ?a?i s?? Nga, ?a?i s?? Cu-ba, ?a?i s?? Bra-xin ???ng viên c?? vu? Trung Qu??c b??ng tiê?ng Trung:

   “?a?i s?? Nga: T?i chu?c ca?c ba?n Vu? Ha?n ma?nh kho?e, bi?nh yên, ba?ch bê?nh ba?t xam.”

   “?a?i s?? Cu-ba: Trung Qu??c kh?ng c? ??n, Cu-ba lu?n ???ng ha?nh v??i ca?c ba?n”.

   “?a?i s?? Bra-xin: Nhan dan Trung Qu??c ?a? v???t qua ra?t nhiê?u th?? tha?ch, cu??i cu?ng ?ê?u gia?nh th??ng l??i. Ng???i ba?n Bra-xin cu?a ca?c ba?n tra?n ?a?y niê?m tin ???i v??i ca?c ba?n.”

   Tin cho biê?t, hiê?n ?a? co? 33 n???c va? 4 t?? ch??c qu??c tê? cung ca?p va?t t? y tê? pho?ng ch??ng di?ch bê?nh cho Trung Qu??c, co?n co? 17 n???c va? 1 t?? ch??c qu??c tê? tuyên b?? se? viê?n tr?? va?t t?. Ngoa?i ra, co?n co? nhiê?u n???c va? c? quan Liên H??p Qu??c ta?i Trung Qu??c h?? tr?? b??ng ngu??n v??n va? va?t t? theo hi?nh th??c kha?c.

   国产精品九九久久
  3. <button id="svptf"><acronym id="svptf"><input id="svptf"></input></acronym></button>
   1. <span id="svptf"></span>
    <dd id="svptf"><track id="svptf"></track></dd>
    <th id="svptf"></th>
    <tbody id="svptf"><optgroup id="svptf"><noframes id="svptf"></noframes></optgroup></tbody>